AZOT NEDİR?


Azot diğer adıyla nitrojen, periyodik cetvelde N simgesi ile gösterilen bir elementtir. Azot’un atom numarası 7′dir. Tatsız, kokusuz, renksiz bir soy gazdır. Azot, atmosferin yaklaşık %78′ini oluşturur ve tüm canlı hücrelerinde bulunur. Azot amino asit, nitrik asit, siyanür, amonyak gibi önemli bileşikler de oluşturur. Azot, daha çok havanın sıvılaştırılması ve ayrıştırılması yöntemi ile elde edilir.


Azot sıvı ve/veya gaz fazlarında ticari olarak bulunur. Gaz halde basınçlı tüpler ve manifoldlu tüp paletleri (MTP), sıvı halde likit tüpler içinde veya büyük tüketimler için dökme sıvı olarak tedarik edilebilir. Diğer bir sunum şekli ise müşteri sahasında üretimin sağlandığı yerinde tedarik (azot jeneratörü) sistemleridir. TSE standartlarına göre sıvı/gaz azotun birinci sınıfının safiyeti minimum %99.999, ikinci sınıfının safiyeti minimum % 99.99 olmalıdır.

KULLANIM ALANLARI


 1. *Lazer kesimde

 2. *Amonyak sentezinde

 3. *Kimya, tekstil, gıda, boya sanayinde inert atmosfer sağlamada

 4. *Aşırı yanıcı sıvıların azot basıncı altında transferinde

 5. *Elektronik sanayinde, ampul imalatında

 6. *Gıda sanayinde yiyeceklerin şoklanması ve uzun süre muhafaza ile nakillerinde

 7. *Nükleer reaktörlerde

 8. *Yenilebilen yağların oksidasyonunun önlenmesinde

 9. *Tanker, boru hattı ve rafinerilerin temizlenmesinde

 10. *Tahıl silolarında

 11. *Isıl işlem fırınlarında kontrollü atmosfer sağlanmasında

 12. *Cam ve çelik yapımında

 13. *Kömür madenlerinin güvenliğinde ve yangın söndürmede

 14. *Fermantasyonda

 15. *Gıda ve hassas nesnelerin paketlenmesinde (Modifiye paketleme)

 16. *Petrol ve gaz kuyularının tahriklendirilmesinde

 17. *Doku dondurma ve saklamada

 18. *Metallerin sıkı geçme işlemlerinde

 19. *Kalıplamada

 20. *Film ekstrüzyonda ve proses ekipmanlarında soğutucu olarak Proses solventlerinin geri kazanımında

 21. *Kimyasal ayıraç ve ayıraç taşıyıcı olarak

Atmosferde bulunan hava, büyük ayrıştırma tesislerinde soğutulup sıvılaştırıldıktan sonra içindeki oksijen, argon ve azotun kaynama sıcaklıkları arasındaki farktan yararlanarak ayrıştırma yapılır. Bu şekilde elde edilen azot, gaz veya sıvı haldedir. Buna kriyojenik azot da denir. Sıvı azot çok soğuk olduğu için (-196 C) özel ısıl yalıtımlı tanklarda depolanır.


Sıvı azot alımlarında özel imal edilmiş sıvı azot tankerleriyle müşterilere nakliye yapılır. Müşteride mevcut bulunan sıvı azot tanklarına basınç eşitlenerek dolum yapılır. Eşitleme için atmosfere gaz verilir. Dolum yapıldıktan sonra tankın çıkışındaki sıvı azot ısıtılarak sisteme verilir. Müşteri azot sirkülasyonu sürekli değilse eğer azot tankının ortam şartlarına bağlı olarak ısınması dolayısıyla içindeki sıvı azot gaz fazına geçer. Azot gazı basıncının tank tasarım basıncını geçmemesi için belli basınçlarda fazla gaz atmosfere bırakılır.


Tüple azot gazı alımlarında ise kriyojenik tesiste gaz haline dönüştürülen azot, yüksek basınç kompresörlerle 230 barlık tüplere doldurularak müşterilere sevk edilir. Müşteri adresinde regülatörle istenen basınca düşürülerek kullanılır. Tüple, ayarlanan basıncın altına geldiğinde kullanılamayacağından içinde kalan gazla birlikte tekrar dolum yapılmak üzere geri gönderilir. Tüpteki vana sonuna kadar açılırsa atmosferik hava tüp içine girer ve tekrar dolum esnasında vakumlama yapılmazsa içine konulan gazın saflığı düşer.

BASINÇLI TÜP VEYA DÖKME SIVI SATIN ALARAK AZOT TEDARİĞİ

AZOT JENERATÖRÜ İLE YERİNDE ÜRETEREK AZOT TEDARİĞİ

Müşteri adresinde kurulacak sistem ile atmosferden emilen havanın kompresör vasıtasıyla 10 bara çıkarılması ve sonrasında kuru ve temiz basınçlı havanın azot jeneratörüne gönderilerek istenilen saflıklarda azot gazının üretilmesiyle gaz tedarik edilir. Burada gaz moleküllerinin farklı büyüklükte ve aktiflikte olmalarından yararlanılarak membranlı veya psa’lı tip azot jeneratörleri kullanılmaktadır.


Membranlı tip azot jeneratörlerinde özel polimerlerden yapılmış ve azot moleküllerinin geçemeyip oksijen, argo ve diğer gaz moleküllerinin geçebileceği büyüklükte gözeneklere sahip membranlar kullanılır. Hava membrana basınçla uygulandığında oksijen ve diğer gazlar öbür tarafa geçerken azot bu tarafta kalır.


PSA tip azot jeneratörlerinde ise karbon moleküler elek (MKE) adı verilen, oksijen ve diğer gazları absorbe edip azotu serbest bırakan gözenekleri bulunan karbon granüller kullanılmaktadır. MKE ile dolu bir tanka hava basıldığında azot serbest kalırken diğer gazlar absorbe olur.


Bu iki yöntemle istenilen saflıkta üretilen azot gazı 10barda olup istenildiği taktirde sisteme ilave edilecek booster kompresörle 40bar’a, yüksek basınç kompresörlerle ise 230 bara kadar çıkarılmaktadır.


Gaz halindeki azotun atmosferdeki havadan ayrıştırılması işlemi, CMS'nin (Carbon Molecular Sieve) ayrıştırma özellikleri prensibine dayanmaktadır. Çift yataklı CMS ile doldurulmuş adsorber sistemi, dönüşümlü olarak basınçlı havayla beslenir. Adsorberlerden birisi azot üretirken, diğer yatağın basıncı atmosfer basıncına düşürülerek rejenerasyonu yapılır. Rejenerasyon süresi tamamlandığında her iki adsorber yatağındaki basınç eşitlenir ve böylece basınçlı hava maksimum verimlilikte kullanılır. Daha sonra diğer yatak devreye girerek azot üretmeye başlar. Bu ayrıştırma metodu PSA (Pressue Swing Adsorption) olarak adlandırılır.

PSA AZOT JENERATÖRÜ ÇALIŞMA PRENSİBİ

DEBİ VE SAFLIĞA GÖRE MAKUL AZOT GAZI TEDARİĞİ

% N₂

Nm³/h

PSA AZOT JENERATÖRÜ

TÜP

SIVI AZOT

KRYOJENİK ÜRETİM

MEMBRANLI AZOT JENERATÖRÜ

AZOT JENERATÖRÜ SİSTEM ŞEMASI

PETROL SANAYİ:


•ENKE AZOT JENERATÖRLERİ ile ürün tankları azotla yastıklanarak, ürünün daha güvenli ve kaliteli saklanması sağlanır.


•Azot gazı, ürün transferinde kullanılacak maliyet açısından en uygun gazdır.


•Mevcut ve eski petrol yataklarınının üretimi, azot enjeksiyonu ile arttırılabilir.


•Azot gazı enjeksiyonu ile mevcut yatakların üretim performansı arttırılabilir.


•Azot kullanımının en önemli yararlarından birisi de delik dibi yangın riskini asgariye düşürmektir.


•Delme sıvısına azot enjeksiyonu sayesinde, daha iyi "underbalanced drilling" yapmak mümkündür.


•Delme sıvısına azot enjeksiyonu yapılarak, sıvı yoğunluğunu düşürme, daha düşük delik dibi hidrostatik basıncı sağlar.DENİZCİLİK:


Kullandığımız yüksek teknoloji ve sahip olduğumuz deneyimle denizcilik sektörüne özel çözümler üretmekteyiz. MMP Tip Azot Jeneratörleri, denizcilik sektörü için tasarlanmış olup ihtiyaç doğrultusunda bağımsız üniteler veya anahtar teslim entegre sistemler olarak sunulmaktadır. Azot jeneratörü tesislerinin lider tedarikçisi olarak, denizcilik sektörüne yastıklama, süpürme ve diğer uygulama alanlarına uygun olarak en yüksek standartlarda hizmet vermekteyiz. Sistemlerimiz, getirdiği çözümlerle gemide bağımsız olarak azot kullanmanıza imkan sağlamasının yanı sıra, çok çeşitli avantajlar sunar.


Sistemlerimiz:


•Kompakt bir tasarıma sahiptir ve taşınabilir.


•Güvenli ve düşük maliyetli azot üretim sistemidir.


•Dünyanın geçirgenliği en yüksek membranları kullanılmaktadır.


•Üretim için düşük hava basıncı yeterlidir. Rakiplerine oranla daha düşük bakım masrafı gerektirir.


•Havanın ısıtılması için herhangi bir proses ısıtıcısına ihtiyaç duyulmadığından daha düşük enerji sarfiyatı ve güvenli kullanım söz konusudur.


•Kullanımı kolaydır ve çalıştırma panelinin fonksiyonları pratiktir.


•Operatör paneli Türkçe ve İngilizce' dir.


•Maksimum hava akış koşullarında karbon partiküllerin hareket etmesini (fluidization) engelleyecek şekilde kusursuz bir tasarıma sahip olan bir Karbon Adsorpsiyon Kulesi mevcuttur.


•Pratik borulama sistemi, karbon değişimi işlemini kolaylaştırır.GIDA (MODİFİYE ATMOSFERDE PAKETLEME (MAP) UYGULAMASI):


Gıda ürünleri, soframıza gelene kadar doğal tazeliğini korumak için zamana karşı yarışır. Tazeliğini ve kalitesini koruyamayan ürünlerin raf ömrü kısalır. AZOT JENERATÖRLERİ'nin ürettiği MAP atmosferi altında paketlenmesi durumunda, ürünlerin doğal yollardan ve ilk günkü tazeliğini korunarak, uzun süre saklanması sağlanır.


Bitkisel yağ, şarap, meyve suyu, sıvı, katı veya toz şeklindeki gıdaların paketlenmesinde kullanılan azot gazı, sağladığı koruma örtüsüyle bakteri üremesi engellenir. Böylece gıdaların tazeliği korunurken, fermentasyon oluşumu da kontrol altına alınmış olur.


ENKE olarak, en etkin PSA veya membran teknolojilerinden birini seçmeniz konusunda size destek vermekteyiz. Modifiye atmosfer alanında yeni faaliyet göstermeye başladıysanız, dizayn mühendislerimiz özel uygulama alanınıza göre en etkin gaz karışım oranını ve en düşük maliyetli çözümü geliştirmenize yardımcı olmaktadırlar.


Azotun gıda imalat proseslerinde uygulanması, gıda depo tanklarının üst veya alt kısmından azotun püskürtülmesi ve mevcut gıda sirkülasyon sistemine azotun enjekte edilmesi şeklinde olmaktadır. ENKE AZOT JENERATÖRLERİ'yle % 99.9999 saflıkta azot üretilebilebilirken, %97-99.9 saflık birçok gıda uygulaması için yeterlidir.


•Kullanım kolaylığı


•Tam otomatik ve güvenli operasyon


•Düşük işletim maliyeti


•Çevre dostu


Prensipleri temel alınarak tasarlanmış olan ENKE AZOT JENERATÖRÜ sistemlerimiz, MAP uygulamasıyla gıda sektörüne özel çözümler sunar.İÇECEKLER:


ENKE azot üretme sistemleri, sunduğu çözümlerle içeceklerin korunmasını sağlar. Bunun yanı sıra, bira işletmeleri ve benzeri tüketicilere yönelik karışım gazı sistemleri de mevcuttur.Azotun alkolsüz içecekler, bira ve şarap üretimi ve dağıtımında kullanılmasının iki önemli amacı vardır.


1)Biracılık sektöründe, tankların ve fıçıların basınçlı gaz tüpleri yerine, ENKE AZOT JENERATÖRLERİ'yle yastıklanması, güvenli ve ekonomik çözümler yaratır.


2)Azot, borulama yoluyla ürün transfer prosesinde kullanılabilen mükemmel bir gazdır. Azot, ürünün boru devrelerinde akmasını sağlarken aynı zamanda ürünün bozulması veya boruda yabancı madde oluşması riskini engeller. Temelde azot çok etkili bir itici gaz olduğu için, herhangi bir ürün olmadığı zaman bile tüm sistemin temiz kalmasını sağlar ve bakteri oluşumunun önüne geçer.


Bira üreticilerinin mevcut CO2 sistemine azot jeneratörü eklenmesi mümkündür veya N2 / CO2 karışım gazı jeneratörü sisteme eklenebilir.


Tasarladığımız azot üretim sistemlerinden elde edilen azot gazının, şarap yapımı ve şişelenmesinde kullanımı büyük avantajlar sağlar. Bu alandaki tecrübemizi, şarap sektörüne aktarırken kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdik. Sistemlerimizin bu alanda kullanılmasıyla ilgili en büyük avantaj, şarap tankının üzerinde kalan boşluğun azot gazıyla doldurulmasıdır.


Bu şekilde şarap kalitesi artar, raf ömrü uzar ve bakteri oluşumu engellenir. Ayrıca oksidasyon sorununun neden olduğu dezavantajlar da tamamen ortadan kalkar.


ENKE AZOT JENERATÖRLERİ, ortamdan CO2, H2S, ve SO2 gazlarının arındırılması avantajını da sağlar. Şarabın azotla transfer edilmesi, bir diğer uygulama alanıdır. Söz konusu yöntemin tercih edilme nedeni, oksijenle çok sınırlı temasın sağlamasının yanı sıra şarabın özelliklerine yönelik hassas bir uygulama oluşudur.OKSİJENSİZLEŞTİRME:


Yanıcı madde + oksijen + sıcaklık yanma üçgenini oluşturur. Azot gazı kullanılarak yanma üçgeni içindeki oksijen uzaklaştırılır ve patlamanın oluşması engellenir. Azot gazıyla oksijenden arındırma prosesi, yanıcı ve patlayıcı maddelerin depolanmasında kullanılır.

Megatek, petrol yatakları, deniz üstündeki platformlar, kimyasal tesisler, kimyasal madde taşıyan gemiler, düşük seviyedeki oksijen atmosferinin temel güvenlik unsuru olarak, gerekli olduğu her türlü imalat tesislerine yönelik azot üretim sistemlerini tasarlar ve imalatını yapar. En düşük maliyetle en yüksek kaliteyi sunan PSA ve membran sistemlerimiz, her zaman en mantıklı çözümü sunar.PLASTİK ENJEKSİYON:


Gaz destekli plastik enjeksiyon, gazın kontrollü basınç altında kalıba girdikten sonra kalıba alınmış plastiğe enjekte edilmesidir. Azot en az direnç gösteren yoldan geçer ve dolayısıyla plastiğin hala kalıplanma işleminin devam ettiği daha kalın kısımlarına doğru yol alır. Gaz, sürekliliği olan içi boş kanallar oluşturur ve kalıbın boşluğunu plastik ve gazla doldurur, plastiğe basınç uygular. Aynı zamanda onu soğutur, sertleştirir ve plastiğin hacimsel küçülmesini telafi etmek amacıyla genişleme sağlar. Bu uygulamada Kalıp açılmadan ve kalıplanan malzeme dışarı çıkartılmadan önce azot gazı tükenir. ENKE AZOT JENERATÖRLERİ 350 bar basınçta azot çözümleri sunmaktadır. Azot uygulamasının sağladığı avantajlar şunlardır:


•Daha az malzeme ihtiyacı


•Periyot süresinin azalması


•Kalıpların daha az yıpranması


•Üretilen parça kalitesinin artmasıLAZER KESİM:


Lazerlerin yapısına bağlı olarak, kesme işlemi sırasında yüksek saflıkta azot gazı gerekmektedir. Lazer kesimi için gerekli olan azotu temin etmenin en uygun ve düşük maliyetli çözümü olarak ENKE AZOT JENERATÖRLERİ'ni sunmaktayız. Yardımcı gaz olarak kullanılan azotun uygun kalite ve miktarda olması, lazer kesim işlemi sırasında büyük önem taşır. Azot gazı çelik, paslanmaz çelik, aluminyum vs.'nin kesilmesi sırasında kullanılmaktadır. Hassas uç kesimler için yüksek safiyet gerekirken, karbon çelik parçaların kesimi için % 95-% 98 saflıkta azot gazı yeterli olmaktadır.


Lazer kesimi işlemindeki farklı ihtiyaçların tamamı, bu uygulama için özel olarak geliştirilmiş yüksek basınçlı ENKE AZOT JENERATÖRLERİ tarafından karşılanır.LEHİM:


İnert ortamda gerçekleştirilen lehimleme işlemi kaliteyi ve verimliliği artırır.

Lehimlemede, azotun sağladığı en büyük fayda, oksidasyonu azaltması ve lehim kalitesini artırmasıdır.TAŞIT LASTİĞİ DOLUMU:


ENKE Lastik Şişirme sistemleri, araba ve lastik sektörüne büyük bir yenilik getirmiştir. Lastiklerin şişirilmesinde kullanılan azot gazını üreten sistemlerimiz lastiklerin kalitesini artırmakta ve ömrünü uzatmaktadır. Sunduğumuz çözüm, lastiklerin havayla şişirilmesiyle karşılaştırıldığı zaman büyük avantajlar sağlamaktadır. Mevcut hava kompresörüne kolayca bağlanan ve birkaç dakika içinde azot üretecek hale gelen sistemimizde hareketli parça yoktur, sessiz çalışır ve yıllık bakımı kolaydır.


Sistemin özellikleri şunlardır:


•Aktif karbon filtresi yerine karbon kulesi kullanımı


•Yüksek kalitede hava arıtma ünitesi


•Tasarıma bağlı kullanılan membranın daha uzun ömürlü olması


•Azot kullanılmadığı zaman hava tüketimi olmaması


•Lastiğin şişmesi için gerekli olan saflıkta ve yüksek kalitede azot üretilmesi


•Dar alanlarda kullanılmaya uygun kompakt tasarıma sahip olması


•Sessiz çalışması


•Hareketli parça olmaması


•Minimum düzeyde bakım ihtiyacı


•Teknik destek


•Stoktan yedek parça teminiSistemin sağladığı avantajlar:


•Araçlarda yakıt ekonomisi sağlar. Uygun gaz basıncı verildiğinde, lastiğin yuvarlanma direnci azaldığı için yıpranmaz.


•Azot oksijene oranla lastiğin içinde daha yavaş hareket ettiği için, içerdeki basınç dengesi korunur.


•Azot kuru bir gaz olduğu için, jant paslanma ve oksidasyon sorunu ortadan kalkar.


•Lastiğin patlama riski büyük oranda azaldığı için, daha emniyetli sürüş imkanı doğar.  

KONTEYNER İÇİ PAKET SİSTEMLER

AZOT GAZI GENEL KULLANIM ALANLARI

ENKE PSA AZOT JENERATÖRÜ ÖZELLİKLERİ•1 ila 5000 Nm3/saat arasında değişen kapasiteler


•% 99,999'a kadar ürün safiyeti


•Yüksek kaliteye sahip CMS


•Online çiğlenme noktası ölçümü


•Kolay montaj


•Yüksek teknik ve endüstriyel standartların kullanıldığı güvenilir teknoloji


•Özel müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mühendislik çalışmaları


•Telemetre sistemi


•Minimum düzeyde bakım gerektiren sistemler


•Teknik eğitim ve servis